top of page

Samtalsterapi med KBT-inslag

Jag erbjuder samtalsterapi med KBT-inslag. Vi börjar med ett första samtal där vi lär känna varandra och jag får höra mer om dig och vad du skulle vilja samtala om. Jag har min grundutbildning inom KBT, men föredrar att anpassa varje terapisamtal efter personen jag talar med.

Behandlingsupplägg

Brukar vanligtvis boka in ett första introduktionssamtal via zoom eller telefon, där du får berätta lite kort om din situation och vi får känna in hur det känns att tala med varandra och om jag kan vara rätt terapeut för dig. Detta samtal är 30 min och gratis.

Sedan bokas några tider för att påbörja terapin.

I början av våra samtal, så brukar du få samtala rätt fritt om det du söker terapi för, din situation, liv och sammahang. För att sedan gradvis 'tratta ner', till det som du vill jobba med i terapi. 

När vi börjar behandlingen, kartlägger vi tillsammans situationer där du upplever svårigheter. Vi skapar en medvetenhet kring detta och arbetar sedan med olika metoder för att lättare hantera känslorna och situationerna på ett sätt som blir bättre för dig. 

Det är vanligt att jag använder mig av hemuppgifter, i form av olika övningar och ett antal olika verktyg som hjälper dig att jobba med det som du behöver öva på.

 

Välkommen att boka tid!

 

Samtalsterapi kan hjälpa dig med:

Prestationsångest

Klimatångest

Oro och ältande

Relationssvårigheter

Stess

Depression

Olika psykiatriska diagnoser

Ångest

m.m.

Fokus ligger mycket på nuet och hur man kan leva så bra som möjligt framåt. Dock är det av vikt att skapa en förståelse för tidigare erfarenheter och relationer för att veta varifrån olika mönster kommer ifrån. 

KBT terapi passar dig som vill skapa en större förståelse för hur du tänker, känner och agerar i olika situationer, hur det tar sig i uttryck, samt få individanpassade verktyg för att hantera det och må bättre

 

Kort om KBT

KBT är en förkortning av Kognitiv beteendeterapi och är ett samlingsnamn för olika terapier där man tränar på att använda nya beteendemönster och tankemönster. Terapiformen går ut på att utforska tankar, känslor och handlingar för att skapa en större självinsikt och företåelse för vad som sker i de situationer som skapar svårigheter för oss. 

KBT utgår ifrån vad man kan göra för att förändra beteendemönster, tankemönster och känslor till det bättre, med nya erfarenheter.

KBT har sin grund i inlärningsteori och hur mänskliga beteenden formas av vår miljö och omgivning. Man brukar tala om att KBT har tre olika aspekter;

 

1. Beteende

Den första aspekten handlar om beteendeteori eller behaviourism, med psykologer så som John B Watson och B.F. Skinner som förgrundsgestalter. Där talar man om beteenden som skapar psykologiska problem. Inom den typen av terapi används bl a. exponering, så som att närma sig det man tycker är svårt eller skrämmande för att gradvis avdramatisera (sociala situationer, spindlar osv). Det är troligen detta de flesta associerar med KBT. 

2. Tankar & känslor

Den andra aspekten är den kognitiva teorin, som utvecklades av psykiatern Aaron T Beck bla. Där antog man att förändrade tankemönster kan leda till känslomässiga förändringar till det bättre. 

3. Mindfulness & acceptans

I den tredje vågens utveckling av KBT har aspekter från filosofi och österländsk/buddhistiskt synsätt influerat KBT-terapi. Där tar man in aspekter som medveten närvaro, acceptans för det som är och olika metoder för att lättare hantera stress & sin tillvaro.

I vilken utsträckning dessa tre aspekter används inom KBT, beror helt på terapeutens preferens, arbetssätt och erfarenhet.

 

Personligen så vill jag gärna anpassa efter den jag arbetar med.

 

bottom of page