top of page

Samtalsterapi med KBT-inslag

Jag erbjuder samtalsterapi med KBT-inslag. Jag har grundutbildning inom KBT, men föredrar att anpassa varje terapisamtal efter personen jag talar med och använder därför inslag från andra typer av terapier.

Behandlingsupplägg

Vi börjar med 1-3 samtal där vi lär känna varandra och jag får höra mer om dig, din situation, vad du upplever som problematiskt och vill fokusera på i terapin. Du får också chans att känna efter om jag är rätt terapeut för dig.

Jag ställer en del frågor de första samtalen och du berättar om din situation, sammanhang, det du söker terapi för osv. Gradvis trattas allt ner till det som du sedan vill jobba med i terapi. 

Efter de inledande samtalen börjar behandlingen. Då kartlägger vi tillsammans situationer där du upplever svårigheter. Det brukar ske organiskt i samtalet vi har beroende på vad du reagerat på och varit med om mellan våra samtal. Eller specifika minnen som du vill analysera tillsammans.

 

 Vi skapar en medvetenhet kring dig själv och försöker förstå orsaken till dina reaktioner. Vi arbetar sedan med olika metoder för att lättare hantera känslorna och situationerna på ett sätt som blir bättre för dig. 

Det är vanligt att jag använder mig av hemuppgifter, i form av olika övningar och ett antal olika verktyg som hjälper dig att jobba med det som du behöver öva på.

 

 

 

Välkommen att boka tid!

Samtalsterapi kan hjälpa dig med:

Prestationsångest

Klimatångest

Oro och ältande

Relationssvårigheter

Stess

Depression

Olika psykiatriska diagnoser

Ångest

m.m.

Fokus ligger mycket på nuet och hur man kan leva så bra som möjligt framåt. Dock är det av vikt att skapa en förståelse för tidigare erfarenheter och relationer för att veta varifrån olika mönster kommer ifrån. 

Terapi skapar en större förståelse för hur du tänker, känner och agerar i olika situationer, hur det tar sig i uttryck du får individanpassade verktyg för att hantera din vardag och må bättre. Det krävs dock att du är aktiv och övar på det som ibland känns utmanande.

Kort om KBT

KBT är en förkortning av Kognitiv beteendeterapi och är ett samlingsnamn för olika terapier där man tränar på att använda nya beteendemönster och tankemönster. Terapiformen går ut på att utforska tankar, känslor och handlingar för att skapa en större självinsikt och företåelse för vad som sker i de situationer som skapar svårigheter för oss. 

KBT utgår ifrån vad man kan göra för att förändra beteendemönster, tankemönster och känslor till det bättre, med nya erfarenheter.

KBT har sin grund i inlärningsteori och hur mänskliga beteenden formas av vår miljö och omgivning. Man brukar tala om att KBT har tre olika aspekter;

 

1. Beteende

Den första aspekten handlar om beteendeteori eller behaviourism, med psykologer så som John B Watson och B.F. Skinner som förgrundsgestalter. Där talar man om beteenden som skapar psykologiska problem. Inom den typen av terapi används bl a. exponering, så som att närma sig det man tycker är svårt eller skrämmande för att gradvis avdramatisera (sociala situationer, spindlar osv). Det är troligen detta de flesta associerar med KBT. 

2. Tankar & känslor

Den andra aspekten är den kognitiva teorin, som utvecklades av psykiatern Aaron T Beck bla. Där antog man att förändrade tankemönster kan leda till känslomässiga förändringar till det bättre. 

3. Mindfulness & acceptans

I den tredje vågens utveckling av KBT har aspekter från filosofi och österländsk/buddhistiskt synsätt influerat KBT-terapi. Där tar man in aspekter som medveten närvaro, acceptans för det som är och olika metoder för att lättare hantera stress & sin tillvaro.

I vilken utsträckning dessa tre aspekter används inom KBT, beror helt på terapeutens preferens, arbetssätt och erfarenhet.

Varje samtal kostar 650kr 

bottom of page