top of page

KBT-terapi

Jag erbjuder KBT-terapi. Vi börjar med ett första samtal där vi lär känna varandra och jag får höra mer om dig och vad du skulle vilja samtala om.

Behandlingsupplägg KBT

KBT är en strukturerad terapi, som vanligtvis följer ett behandlingsupplägg och ett antal faser. 

I bedömningsfasen, som brukar vara 1-3 samtal får du berätta om dig själv, din situation, bakgrund, nuläge och vad du upplever för svårigheter. Vi kommer därefter överens om vad terapin ska inrikta sig på.

Sedan följer en kartläggningsfas, där vi undersöker i vilka situationer du upplever svårigheter. Detta gör vi genom att analysera olika situationer och beteenden och utfallet. 

Sedan övergår vi i en behandlingsfas där vi bestämmer ett antal samtalstillfällen där vi jobbar med dina svårigheter med hjälp av olika kbt- metoder. Det är vanligt att jag använder mig av hemuppgifter, i form av olika övningar och ett antal olika verktyg som hjälper dig att jobba med det som du behöver öva på.

När vi avslutar terapin sammanfattar vi din upplevelse och vad du kan göra för att vidmakthålla förändringen.

 

Välkommen att boka tid!

 

Vad är KBT-terapi?

KBT är en förkortning av Kognitiv beteendeterapi och är ett samlingsnamn för olika terapier där man tränar på att använda nya beteendemönster och tankemönster. Terapiformen går ut på att utforska tankar, känslor och handlingar för att skapa en större självinsikt och företåelse för vad som sker i de situationer som skapar svårigheter för oss. 

KBT utgår ifrån vad man kan göra för att förändra beteendemönster, tankemönster och känslor till det bättre, med nya erfarenheter.

KBT har sin grund i inlärningsteori och hur mänskliga beteenden formas av vår miljö och omgivning. Man brukar tala om att KBT har tre olika aspekter;

 

1. Beteende

Den första aspekten handlar om beteendeteori eller behaviourism, med psykologer så som John B Watson och B.F. Skinner som förgrundsgestalter. Där talar man om beteenden som skapar psykologiska problem. Inom den typen av terapi används bl a. exponering, så som att närma sig det man tycker är svårt eller skrämmande för att gradvis avdramatisera (sociala situationer, spindlar osv). Det är troligen detta de flesta associerar med KBT. 

2. Tankar & känslor

Den andra aspekten är den kognitiva teorin, som utvecklades av psykiatern Aaron T Beck bla. Där antog man att förändrade tankemönster kan leda till känslomässiga förändringar till det bättre. 

3. Mindfulness & acceptans

I den tredje vågens utveckling av KBT har aspekter från filosofi och österländsk/buddhistiskt synsätt influerat KBT-terapi. Där tar man in aspekter som medveten närvaro, acceptans för det som är och olika metoder för att lättare hantera stress & sin tillvaro.

I vilken utsträckning dessa tre aspekter används inom KBT, beror helt på terapeutens preferens, arbetssätt och erfarenhet.

 

Personligen så vill jag gärna anpassa efter den jag arbetar med.

Jag kanske utmanar dig att pröva något nytt, som jag tror kan hjälpa, om du vill?

KBT kan hjälpa dig med:

Prestationsångest

Klimatångest

Oro och ältande

Relationssvårigheter

Stess

Depression

Olika psykiatriska diagnoser

Ångest

m.m.

KBT inriktar sig på nuet och hur man kan leva så bra som möjligt framåt. Dock är det av vikt att skapa en förståelse för tidigare erfarenheter och relationer för att veta varifrån olika mönster kommer ifrån. 

KBT terapi passar även dig som på ett strukturerat sätt vill skapa en större förståelse för hur du tänker, känner och agerar i olika situationer, hur det tar sig i uttryck, samt få individanpassade verktyg för att hantera det och må bättre

 

bottom of page