top of page

Föreläsningar & Workshops

Jag anordnar föreläsningar och workshops på temat Inre- och yttre hållbarhet. Jag utgår ifrån ett psykologiskt perspektiv, på individnivå, men också hur klimatförändringar påverkar oss och vårt sätt att leva och agera på samhällsnivå. 

Boka min färdiga föreläsning och workshop med rubriken:

Ångest och Klimatångest – hitta kraft genom kunskap, verktyg, riktning och behov.

Den kan hållas online och tar ca 3 timmar. Den går också att anordnas som heldag på plats med workshop och samtal kring ämnet. 

Under föreläsningen går vi igenom ångest, klimatångest och vad som skiljer begreppen åt. Vi går igenom vilka känslor som finns i ordet ångest och hur vi hanterar dessa känslor på olika sätt. I föreläsningen ingår ett arbetsmaterial som vi sedan arbetar med i workshopdelen. Syftet är att hitta kraft att hantera och agera trots sin ångest och/eller klimatångest. 

 

Materialet består av tre delar: hur vi hanterar ångest genom;

1. Medvetenhet

2. Förhållningssätt

3. Hitta sin egen värderade riktning

 

Materialet är utformat så att man kan arbeta med dem som olika övningar och diskutera kring.

Kontakta mig för mer information.

bottom of page