top of page

Samtalsgrupp - Skapa det liv du vill leva

Jag erbjuder gruppsamtal med ett färdigt upplägg.

Gruppen är ingen terapigrupp, utan en samtalsgrupp.

I varje samtalsgrupp finns plats för max sex deltagare. 

Under sex tillfällen träffas vi och samtalar med målet: Skapa det liv du vill leva. 

Varje samtalstillfälle har en egen rubrik och pågår i 2 1/2 timmar inkl paus. Samtalen ger tillfälle för reflektion över ditt liv och vad som är viktigt för dig. Vid varje kurstillfälle kan du förvänta dig övningar, frågeställningar att reflektera över, fördjupande information inom varje ämne, feedback och stöttning.

Rubriker för varje samtalsträff:

  1. Presentationer & Intentioner

  2. Framtidsvisioner & psykisk hälsa

  3. Utgångsläge & strategier framåt

  4. Motgångar & hinder

  5. Hitta ditt sammanhang

  6. Sammanfattning och fortsättning framåt

Upplägget är utformat för att passa dig som är nyfiken på att utforska ditt inre liv, skapa motivation och hopp, samt ge handlingskraft för att komma igång med att ta tag i det du behöver göra för att skapa en större tillfredsställelse med din tillvaro och komma dit du vill.

Många av övningarna handlar om att reflektera över vad du vill och hur du känner, både genom skrivövningar & reflektioner och samtal i grupp osv. Du väljer själv vad du vill dela i gruppen och inte. 

Gruppsamtal passar dig som vill ingå i ett sammanhang men inte få lika mycket individuellt fokus som man får i enskild terapi.

 

Som samtalsledare har jag hela tiden en dialog med gruppen.  På så sätt blir varje grupp blir helt unik!

Ett uppföljningssamtal och ett kompendium med samtliga övningar ingår i priset.

Läs mer och anmäl dig nedan.

Rådgivning och samtal
Ingenting att boka just nu. Titta in snart igen.

VAD TYCKER KUNDERNA?

Deltagare Samtalsgrupp

En efterlängtad gemenskap  tillåtelse och en konstruktiv form att fokusera på mig själv. Fundera på frågor, som jag tycker är fundamentala för ett bra liv, men som jag har svårt att prioritera. Fick bättre självkännedom och självförtroende

Deltagare Samtalsgrupp

Den här kursen känns som en paus från vardagen och en present som bara är till mig

Gruppen har gett mig många givande, stöttande och fina samtal. Gruppen har hjälpt mig mycket.

Deltagare Samtalsgrupp

Gruppen har tvingat mig att prova mina största rädslor: att inte leverera. Konstigt nog så tror jag att det var precis det jag behövde. Att öva på att "misslyckas" men märka att man ändå kan landa mjukt

Kund samtal

Jag kände mig riktigt upprymd efter vårt samtal igår. Kände att det gav mycket. Det bästa med samtalen var att jag fick lära känna mig själv bättre.

Kund samtal

Jag tyckte samtalen öppnade upp för nya synvinkar och möjligheter att hantera återkommande mönster. Möjlighet till utveckling. Jag kände mig glad efter varje samtal. Gillar ditt öppna ofördömande sätt.

bottom of page